Дневник на стреса

Начало 9 Дневник на стреса

Най-добрият начин да завършиш нещата е да започнеш.

X

X

X

Бъди промяната, която искаш да видиш в света.

Довери се на графика на живота си.

Направи своя собствена магия.