Εταίροι

Αρχική 9 Εταίροι

Συντονιστής

Stiftung Medien- und Onlinesucht

Λούνεμπουργκ, Γερμανία

www.stiftung-medienundonlinesucht.de

Εταίροι

Stiftung Medien- und Onlinesucht

Winsen / Luhe, Γερμανία

www.systemeinbewegung.de

EDUCOMMART

Aθήνα, Ελλάδα

www.educommart.org

LERNWERKSTATT EUROPA e.V.

Πλέβεν, Βουλγαρία

www.lernwerkstatt-bg.eu

Poklicni center obala

Izola, Σλοβενία

www.pco.si

Nabu Che

Valdilana, Ιταλία

www.nabuche.it