Социални отношения и стрес

Начало 9 Социални отношения и стрес

Социалните контакти са много важни за психичното здраве. Семейството, приятелите и други хора, които ни правят добро, могат да ни помогнат да се справим със стреса. Следователно може да си струва да помислите за вашите собствени модели на комуникация, защото междуличностната комуникация е основата на всички взаимоотношения.

На първо място, важно е да осъзнаем, че всеки вижда света през „собствените си очила“ и в същото време приема, че другите хора възприемат света по същия начин. Заблуда, защото нашият възглед за света се формира от всички наши преживявания и от нашата личност. Имайки това предвид, често е по-лесно да се изчистят недоразуменията.

За да направите нещо добро за себе си и другия в разговора, препоръчително е да практикувате „активно слушане“. Този метод идва от интервюирането, насочено към клиента, според Карл Роджърс. Той предполага определена нагласа и включва различни действия:

Държание:

  1. Съответствие: Опитайте се да „бъдете със себе си“, възприемайте тялото си, дишането и чувствата си в текущата ситуация на разговор.
  2. Приемане: Практикувайте положително, благодарно внимание.Опитайте се да не оценявате първо чутото, а по-скоро да разберете гледната точка на другия човек.Не прекъсвайте партньора сив разговора.
  3. Емпатия: Опитайте се също така да разберете чувствата на другия човек. Защо той или тя прави това? Какво е това чувство?

 

Действия:

  1. Перифразиране: Повторетеосновните точки на казаното, без да правите оценка.Формулировки като „Искаш да кажеш …“ или „Разбрах ли те правилно, че …“ могат да помогнат.Отначало това може дави сеструва изкуствено или странно, но помага да се общува съпричастно и да се създаде усещането в насрещната страна, че наистина е разбрана.
  2. Аз-съобщения: Ако искате да реагирате на казаното и да внесете собствена гледна точка, използвайте аз-съобщения, например като използвате формулировки като „Аз вярвам / мисля …“ или „За мен това означава …“.
  3. Анализиране: Реагирайте на казаното, както е описано в точка „Перифразиране“, но също така и на нещата, които наблюдавате във вашия колега, като стойка и настроение. Например, можете да кажете: „Изглеждаш унил“ или „Изглеждаш ми много разстроен.“

Активното слушане изисква известна практика, но вграждането на някои аспекти от него в разговор може да бъде много полезно. Чувствителната комуникация насърчава позитивния разговор в много ситуации, в разговори с колеги или началници, както и с партньора или вашите деца. Това води до по-добро разбиране на себе си и собствените си реакции и дава на другия човек усещането, че искрено се интересувате от неговите / нейните чувства и мисли и се опитвате да ги разберете. Следователно, тази комуникация, ориентирана към партньора, е много подходяща за подобряване и укрепване на социалните взаимоотношения. (Източник: Friedemann Schulz von Thun, „Miteinander reden“ („Да разговаряме“), rororo Sachbuch)

Направи момента свой приятел, ти имаш само него.